Hvad må I bygge

Hvad må I bygge

 

Arealet er omfattet af lokalplan 07.02.

Ifølge lokalplanen er arealet udlagt til industri og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed, engroshandel o.lign.

Ifølge lokalplanen skal grundene være min. 5.000 m2 - bebyggelsesprocenten er på 50. Reglerne for bebyggelse fremgår af lokalplanen. Nærmere oplysninger om byggesagsbehandlingen fås hos: Bygningsafdelingen.