Hvad må I bygge

Hvad må I bygge

 

Arealet er omfattet af lokalplan 309.

Ifølge lokalplanen må der i området kun opføres eller indrettes bebyggelser til erhverv, kontor- og administrationsvirksomhed og lignende erhvervstyper.

Ifølge lokalplanen skal grundene være min. 5.000 m2 - bebyggelsesprocenten er på 50. Reglerne for bebyggelse fremgår af lokalplanen. Nærmere oplysninger om byggesagsbehandlingen fås hos: Bygningsafdelingen.

I erhvervsområdet skal alt byggeri godkendes arkitektonisk. Se folderen for arkitekturgodkendelse.