Økonomi

Økonomi

Grundstørrelse og priser
Erhvervsarealerne ved Bavne Allé er i alt 40.632 m² - grunde kan minimum udstykkes i en størrelse af 5.000 m².

Vejledende pris er ekskl. moms og tilslutningsbidrag:
200 kr pr. m² for facadeareal mod Ødumvej
150 kr. pr. m2 for øvrige arealer


Tilslutningsbidrag – offentlig kloak
Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad.


Øvrige tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.