Før I køber

Før I køber

Godkendelse af jeres virksomhed
Favrskov Kommunes salgstilbud på en grund betyder ikke, at den planlagte anvendelse er godkendt i henhold til miljøloven. Kommunens miljøafdeling vil foretage en vurdering heraf.

Herudover kan placeringen af jeres virksomhed kræve godkendelse fra andre afdelinger i kommunen - eventuelt en politisk stillingtagen. I bør derfor tidligt i forløbet kontakte Køb & Salg, som vil sørge for, at jeres projekt bliver vurderet af de relevante afdelinger.

Køb & Salg kan endvidere komme med forslag til placering af jeres virksomheder og udformning af grunden.


Byggepligt, udstykning og videresalg

I skal være opmærksom på, at I som køber forpligter jer til at påbegynde byggeri på grunden inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.


Reservation

I har udenfor budperioderne mulighed for at reservere en grund i op til 4 måneder. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv. - se reservationsvilkår.