Hvad må I bygge

Hvad må I bygge

 

Arealet er omfattet af lokalplan 146.

Ifølge lokalplanen er arealet udlagt til bebyggelse til industri (herunder håndværksvirksomhed), lager, entreprenør- og oplagsvirksomhed, indenfor kommuneplanens miljøklasse 2-4. 

Ifølge lokalplanen skal grundene være min. 2.500 m2 - bebyggelsesprocenten er på 50. Reglerne for bebyggelse fremgår af lokalplanen. Nærmere oplysninger om byggesagsbehandlingen fås hos: Bygningsafdelingen.