Økonomi

Økonomi


Grundstørrelse og priser
De ledige erhvervsarealer er på i alt 18.330 m2 - grunde kan minimum udstykkes i en størrelse af 2.500 m².

Vejledende pris er 100 kr pr. m² ekskl. moms – ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag – offentlig kloak
Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad.


Øvrige tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.

.