Hvad må I bygge

Hvad må I bygge


Arealet er omfattet af lokalplan 328.

Ifølge lokalplanen er arealet udlagt til bebyggelse til erhvervsformål som lager-, produktions- og værkstedsvirksomhed, kontorerhverv, administration, klinikker og servicevirksomheder samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Området må alene anvendes til erhverv indenfor miljøklasse 1-4.

Ifølge lokalplanen skal grundene i det pågældende delområde være min. 3.000 m2 - bebyggelsesprocenten er på 50. Reglerne for bebyggelse fremgår af lokalplanen. Nærmere oplysninger om byggesagsbehandlingen fås hos: Bygningsafdelingen.

I erhvervsområdet skal alt byggeri godkendes arkitektonisk. Se folderen for arkitekturgodkendelse.