Økonomi

Økonomi

 

Grundstørrelse og priser
Erhvervsgrunden i Ginneruplund er ca. 3.359 m2.

Vejledende pris er 225 kr pr. m² ekskl. moms – ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag.


Tilslutningsbidrag – offentlig kloak
Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad.


Øvrige tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.