Hvad må I bygge

Hvad må I bygge

 

Arealet er omfattet af lokalplan 112.

Ifølge lokalplanen er arealet udlagt til offentlige formål, for eksempel sundhedscenter med lægehus, træningscenter, klinikker eller lignende.

Grunde kan udstykkes i henhold til lokalplanen, eller efter købers ønske. Bebyggelsesprocenten er på 40. Reglerne for bebyggelse fremgår af lokalplanen. Nærmere oplysninger om byggesagsbehandlingen fås hos: Bygningsafdelingen.

I erhvervsområdet skal alt byggeri godkendes arkitektonisk. Se folderen for arkitekturgodkendelse.