Økonomi

Økonomi


Grundstørrelse og priser
Der er i alt ledige erhvervsarealer på ca. 8.500 m2, som opdeles i grunde i henhold til lokalplan 112, eller efter købers ønske. 

Vejledende pris er 320 kr pr. m² ekskl. moms – ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidrag – offentlig kloak
Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad.


Øvrige tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.