Rent juridisk

paragraf

Endelig handel og betaling af købesum
Handlen indgås ved, at køber og sælger – her Favrskov Kommune – skriver under på standardkøbsaftale for erhverv.

Samtidig betaler køber et kontant acontobeløb på 10 procent af grundens pris. Restkøbesummen betales kontant på overtagelsesdagen. Overtagelsesdag aftales i forbindelse med handlens indgåelse.


Byggefrist, udstykning og videresalg

Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.


Kommunens tilbagekøbsret

Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.


Læs øvrige vilkår i standardkøbsaftalen.