Hvad må I bygge

Hvad må I bygge

 

Arealet er omfattet af lokalplan 10-3.

Ifølge lokalplanen er arealet udlagt til Lettere industri, håndværks-, engros- og lager og servicevirksomhed i tilknytning til den pågældende virksomhed, elektronik og grafisk produktion. Der kan opføres portnerbolig i tilknytning til virksomheden.

Ifølge lokalplanen skal grundene være min. 4.000 m2 - bebyggelsesprocenten er på 40. Reglerne for bebyggelse fremgår af lokalplanen. Nærmere oplysninger om byggesagsbehandlingen fås hos: Bygningsafdelingen.