Lidt om området

Signatur erhverv

Om grundene og området
Der er i Hvorslev Erhverv ledige erhvervsarealer på i alt ca. 53.000 m2 - der kan udstykkes grunde på min. 4.000 m2.


Transport og trafik
Grundene ligger i et mindre erhvervsområde lidt nord for Hvorslev på vejen mod Ulstrup – knap 3 km. borte. Der er fra udstykningen omkring 10 km. til Bjerringbro, og der er ved Ans adgang til A26, Viborgvej (15 km. mod sydvest).

Der er til Ulstrup togforbindelse fra Bjerringbro/Viborg og fra Randers og Aarhus via Langå. Fra Ulstrup er der bus til området, ligesom der kører busser fra Randers, Hammel og Bjerringbro.