Økonomi

Økonomi


Grundstørrelse og priser
Grunde i Hvorslev Erhverv kan minimum udstykkes i en størrelse af 4.000 m².

Vejledende pris er 40 kr pr. m² ekskl. moms – ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidrag – offentlig kloak
Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad.


Øvrige tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.