Hvad må I bygge

Hvad må I bygge

 

Arealet er omfattet af lokalplan 08.02.

Ifølge lokalplanen er arealet udlagt til Håndværk og håndværkslignende små industrier samt mindre lagervirksomhed. Der kan opføres bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

Ifølge lokalplanen skal grundene være min. 2.000 m2 - bebyggelsesprocenten er på 40. Reglerne for bebyggelse fremgår af lokalplanen. Nærmere oplysninger om byggesagsbehandlingen fås hos: Bygningsafdelingen.