Økonomi

Økonomi


Grundstørrelse og priser
Erhvervsarealet ved Rigtrupvej, Voldum er på i alt ca. 20.180 m2 - grunde kan minimum udstykkes i en størrelse af 2.000 m².

Vejledende pris er 60 kr pr. m² ekskl. moms – ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag.


Tilslutningsbidrag – offentlig kloak

Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad.


Øvrige tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.