Kort og planer

 kort og plan

Lokalplan 328

Kort over grundene og området

Måleblad for hele udstykningen

Kort med højdekurver - hele udstykningen

Fladenivellement

DWG-fil til din byggerådgiver / arkitekt:
Se oversigtsplan (dwg-fil (PAKKET/ZIPPET)).


Kortbilag med højdekurver
Flegebakken 1 Flegebakken 2 Flegebakken 3 Flegebakken 4 Flegebakken 5
Flegebakken 6 Flegebakken 7               Flegebakken 8 Flegebakken 9 Flegebakken 10
Flegebakken 11 Flegebakken 12 Flegebakken 13 Flegebakken 14 Flegebakken 15
Flegebakken 16 Flegebakken 17 Flegebakken 18 Flegebakken 19 Flegebakken 20
Flegebakken 21 Flegebakken 22 Flegebakken 23 Flegebakken 24 Flegebakken 25
Flegebakken 26 Flegebakken 27 Flegebakken 28 Flegebakken 29 Flegebakken 30
Flegebakken 31 Flegebakken  32 Flegebakken 33 Flegebakken 34 Flegebakken 35
Flegebakken 36 Flegebakken 37 Flegebakken 38 Flegebakken 39 Flegebakken 40
Flegebakken 41 Flegebakken 42 Flegebakken 43 Flegebakken 44 Flegebakken 45
Flegebakken 47 Flegebakken 49 Flegebakken 51 Flegebakken 53 Flegebakken 55
Flegebakken 57 Flegebakken 59 Flegebakken 61 Flegebakken 63 Flegebakken 65
Flegebakken 67 Flegebakken 69 Flegebakken 71 Flegebakken 73 Flegebakken 75
Flegebakken 77


Parcelrapporter:                                                             
Flegebakken 1 Flegebakken 2
Flegebakken 3
Flegebakken 4
Flegebakken 5
Flegebakken 6 Flegebakken 7
Flegebakken 8
Flegebakken 9
Flegebakken 10
Flegebakken 11 Flegebakken 12 Flegebakken 13 Flegebakken 14 Flegebakken 15
Flegebakken 16 Flegebakken 17 Flegebakken 18 Flegebakken 19 Flegebakken 20
Flegebakken 21
Flegebakken 22 Flegebakken 23 Flegebakken 24 Flegebakken 25
Flegebakken 26 Flegebakken 27 Flegebakken 28 Flegebakken 29 Flegebakken 30
Flegebakken 31 Flegebakken 32 Flegebakken 33 Flegebakken 34 Flegebakken 35
Flegebakken 36 Flegebakken 37 Flegebakken 38 Flegebakken 39 Flegebakken 40
Flegebakken 41 Flegebakken 42 Flegebakken 43 Flegebakken 44 Flegebakken 45
Flegebakken 47 Flegebakken 49 Flegebakken 51
Flegebakken 53
Flegebakken 55
Flegebakken 57
Flegebakken 59
Flegebakken 61
Flegebakken 63
Flegebakken 65
Flegebakken 67
Flegebakken 69
Flegebakken 71
Flegebakken 73
Flegebakken 75
Flegebakken 77Forbehold
:

Ledningsoplysninger er vejledende og ikke komplette. Ledningsoplysninger skal indhentes hos de enkelte ledningsejere gennem søgning i ledningsejer-registret, LER, på www.ler.dk.Projekterede højdekurver kan bruges på egen risiko. Det anbefales, at du får foretaget en supplerende opmåling på stedet.