Det er med i grundprisen

 

Når du køber en grund på Flegebakken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
  • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme

Grundene på Flegebakken er byggemodnet.

Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget geotekniske undersøgelser af grundene (én boring pr. grund). Se resultatet af jordbundsprøverne

Læs mere om, hvilke udgifter du selv skal betale.