Det skal du selv betale

 

Der er en række udgifter forbundet med husbyggeri, som ikke er indregnet i grundprisen - og som du selv skal betale. Det er poster som f.eks.:

  1. En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
  2. Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
  3. Kloaksystemet indenfor det solgte areals skel.
  4. Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
  5. Eventuelle jordbundsprøver - udover den kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter - og ofte håndterer og varetager det for dig som eventuel bygherre.

Du kan få oplyst udgifterne til forsyning ved henvendelse til forsyningsselskaberne:

EnergiMidt A/S
Tietgensvej 2-4
8600 Silkeborg
Tlf. 70 15 15 60
www.energimidt.dk

Neder Hadsten Vandværk
Toftevænget 4
8370 Hadsten
Tlf. 87 61 00 07
E-mail: kurt@nederhadstenvand.dk
www.nederhadstenvand.dk

Hadsten Varmeværk
Toftegårdsvej 30
8370 Hadsten
Tlf. 86 98 11 55
E-mail: info@hadsten-varmevaerk.dk
www.hadstenvarmeværk.dk

Favrskov Forsyning (kloak og spildevand)
Telefon 89 64 50 00
E-mail: forsyning@favrskovforsyning.dk
www.favrskovforsyning.dk