Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.
 
OSBL angiver overside af Bæredygtige Lag (m.u.t.)


Parcelnr. 1 - boring B5

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,3m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca, 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen
 

Parcelnr. 2 - boring B61

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 3.0m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres
 

Parcelnr. 3 - boring B4

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,60 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 3,50 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen
 

Parcelnr. 4 - boring B60

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering fundering.
OSBL: 0,50 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 5 - boring B3

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,35 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 3,50m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 6 - boring B59

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 7 - boring B2

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 4.0 m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 8 - boring B58

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering

OSBL: 0,60 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 3,50 m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 9 - boring B9

Funderingsmetode:

Direkte fundering.

OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap godt  3.0 m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 10 - boring B57

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering
OSBL: 0,65m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 1,50 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 11 - boring B16

Funderingsmetode:

Sandpudefundering
OSBL: 1,25m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: sekundært vandspejl truffet godt 2,50 m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer skal ubetinget udføres.

Parcelnr. 12 - boring B56

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 2,0 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 13 - boring B15

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0 m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 14 - boring B55

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering.
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 1,5m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 15 - boring B14

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 16 - boring B54

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering.
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 17 - boring B13

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering.
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,5m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 18 - boring B53

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering.
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl.Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 19 - boring B12

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 4.0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 20 - boring B52

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænset ekstrafundering.
OSBL: 0,50 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 2.0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 21 - boring B11

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,45 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 22 - boring B51

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 1.50m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 23 - boring B10

Funderingsmetode:

Direkte.
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 2.5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 24 - boring B50

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 25 - boring B9

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 4,0m under terræn
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Parcelnr. 26 - boring B49

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 27 - boring B27

Funderingsmetode:

Sandpudefundering
OSBL: 2,10m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer skal ubetinget udføres.

Parcelnr. 28 - boring B48

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold:

Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.

Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 29 - boring B7

Funderingsmetode:

Direkte-/begrænsset ekstrafundering.
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 30 - boring B47

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.
 

Parcelnr. 31 - boring B6

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 1,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 32 - boring B46

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,25m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 2,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 33 - boring B22

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 4,0m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 34 - boring B45

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 35 - boring B21

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 4,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 36 - boring B44

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 37 - boring B20

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger:

Ingen

 

Parcelnr. 38 - boring B43

Funderingsmetode:Direkte-/begrænset ekstrafundering.
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner fede og lettere udtørringsfølsomme.
Supplerende undersøgelser med boringer skal udføres.

Parcelnr. 39 - boring B19

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.


Parcelnr. 40 - boring B42

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 41 - boring B18

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 42 - boring B41

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,25m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 43 - boring B17

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 44 - boring B40

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,25m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 45 - boring B29

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 47 - boring B28

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 3,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 49 - boring B27

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 51 - boring B26

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 2,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 53 - boring B25

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 1,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 55 - boring B24

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 3,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 57 - boring B23

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 59 - boring B34

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 61 - boring B33

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 63 - boring B32

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 65 - boring B31

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 2,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 67 - boring B30

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 69 - boring B39

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 4,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 71 - boring B38

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,05 under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 73 - boring B37

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 75 - boring B36

Funderingsmetode:Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ca. 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 77 - boring B35

FunderingsmetodeDirekte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.