Priser og grundstørrelser

 

Signaturforklaring

NB. De priser, der står angivet ud for solgte grunde, er salgspriser og ikke mindstepriser.

Mindstepriserne er inklusiv moms - og der er indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg 
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
  • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme