Udbudsvilkår

Udbuddet af Hvedebakken løber fra 9. juli 2019 til 27. august 2019.

Ønsker du at byde på en grund i Hvedebakken, skal du udfylde budblanketten, som du skal sende digitalt. Når du sender budblanketten digitalt, gælder din digitale signatur som din underskrift.

Digitale budblanketter skal du sende til Favrskov Kommune via din digitale postkasse -
Søg på Favrskov Kommune "Grundsalg" og vedhæft den udfyldte budblanket - Klik her for at komme til e-Boks.

Grundene bliver solgt til højeste bud over mindsteprisen.

Værd at vide omkring budrunde:


Tirsdag 9. juli 2019 starter udbuddet af byggegrundene på Hvedebakken. Sidste frist for afgivelse af bud er tirsdag 27. august ved midnat.

Grundene bliver solgt til højeste bud over mindsteprisen. Tilbud under minimumsprisen, variable tilbud, betingede tilbud samt tilbud med forbehold
accepteres ikke og vil ikke komme i betragtning.

Vær opmærksom på, at du i forbindelse med underskrift af købsaftalen skal betale 10% af grundens pris. Restkøbesummen betales kontant på overtagelsesdagen.

Overtagelsesdagen vælger du selv efterfølgende. Overtagelsesdagen skal være til den 1. i en måned – dog senest 1. december 2019.

Der kan afgives købstilbud på i alt 5 grunde i prioriteret rækkefølge

Er man højest bydende på flere grunde, får man lov at købe den grund, som man selv har angivet med højeste prioritet på budblanketten. I tilfælde af, at flere byder højest med nøjagtigt samme bud, er Kommunen forpligtet til at udbyde grunden igen, hvor samtlige interesserede kan byde.

Der kan kun købes 1 grund pr. CPR.nr. eller CVR-nummer

Hvis et par byder på hvert sit cpr.nr. (f.eks. på forskellige grunde), kan parret ende med at være højest bydende på 2 grunde. Hvis de derfor ønsker at fortryde den ene handel, kan dette kun ske ved at betale 1% af købesummen (svarende til almindelige regler om fortrydelsesret).

Buddet kan ikke betinges af godkendelse hos advokat eller bank

Du opfordres derfor på forhånd at undersøge hos din bank, om økonomien for dit samlede byggeprojekt kan godkendes.

Kommunens standardkøbsaftale vil være tilgængelig på hjemmesiden i forbindelse med udbudsmaterialet.

De afgivne bud er bindende

Når du afgiver et bud, er det bindende. Du kan kun fortryde ved at gøre brug af den sædvanlige 6 dages fortrydelsesret. Gør du brug af fortrydelsesretten, vil du blive opkrævet 1% af købesummen, uanset grunden til din fortrydelse.

 Hvordan afgiver du bud

Bud afgives ved at sende budblanket til Favrskov Kommune via din digitale postkasse (e-Boks). Brug linket fra hjemmesiden, som ligger under ”Udbudsvilkår”. Her får du mulighed for at vedhæfte den udfyldte budblanket. Vi råder til, at du indsender dit bud i god tid. Du modtager kvittering for modtagelse af dit bud – dog ikke hvis du først afsender dine bud sent den sidste dag, hvor budfristen udløber.

 Resultat af budrunden

Når budfristen er udløbet, behandler vi de indkomne bud. Du vil modtage besked om resultatet af budrunden pr. mail senest torsdag 29. august 2019. Du vil få oplyst, om du har været højest bydende på en grund eller ej, og naturligvis hvilken grund du har købt. Størrelsen på de vindende bud vil først blive offentliggjort, når fortrydelsesretterne er udløbet, og der er indgået købsaftaler med diverse købere.

Grundene bliver solgt i henhold til Favrskov Kommunes Købsaftale for Hvedebakken, som gælder på købstidspunktet.
Grundene sælges efter bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen
ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud.

Kontakt

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold eller andet, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

Vi gør opmærksom på, at Køb og Salg er lukket for henvendelser i uge 28, 29 og 30. Du kan I den periode stille dit spørgsmål til , så svarer vi dig hurtigst muligt, når vi er retur igen.

Du har også mulighed for at møde os til "Åben Grund"-arrangementet, der afholdes 18. august kl 14-16 ude på udstykningen. Her besvarer vi spørgsmål, og du har mulighed for at gå en tur i udstykningen.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med dit Nem-id skrive under på skødet.