Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.
OSBL angiver OverSide af Bæredygtige Lag (m.u.t.)

Funderingsmetode Normal direkte fundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. 4mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger: For at undgå uhensigtsmæssig udtørring af de ret fede/fede lerlag anbefales det, at der opstilles restriktioner vedrørende stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende bygninger

Hvedebakken 2 - boring B2

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,25m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Ikke truffet frit vandspejl. De trufne aflejringer er veldrænende

Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 3 - boring B3

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 4 - boring B4

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Terræn sænket 1,0m i forbindelse med byggemodning jf. rev.1.

Hvedebakken 5 - boring B5

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 6 - boring B6

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,15m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Terræn sænket 0,4m i forbindelse med byggemodning jf. rev.1.

Hvedebakken 7 - boring B7

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,25m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 4mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 8 - boring B8

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. 2mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 9 - boring B9

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. 2,5mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 10 - boring B10

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,50m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl 2,3mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 11 - boring B11

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl 3,6mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 12 - boring B12

Funderingsmetode:

Direkte fundering – udtørringssikker dybde (1,2m under terræn) pga. fedt ler

OSBL: 0,45m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 0,7mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger:

Ved fedt ler udlægges damptæt folie og etableres omfangsdræn. For at undgå uhensigtsmæssig udtørring af det fede lerlag anbefales det, at der opstilles restriktioner vedrørende stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende bygninger

Hvedebakken 13 - boring B13

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,75m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl 3,3mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger:

For at undgå uhensigtsmæssig udtørring af de ret fede lerlag anbefales det, at der opstilles restriktioner vedrørende stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende bygninger

Hvedebakken 14 - boring B14

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. 2,8mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ved fedt ler udlægges damptæt folie og etableres omfangsdræn. For at undgå uhensigtsmæssig udtørring af det fede lerlag anbefales det, at der opstilles restriktioner vedrørende stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende bygninger

Hvedebakken 15 - boring B15

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl 3,8mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 16 - boring B16

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,45m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 17 - boring B17

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl 3,1mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 18 - boring B18

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 19 - boring B19

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Stedvist begrænset styrke (slappe zoner) i de intakte istidsaflejringer

Hvedebakken 20 - boring B20

Funderingsmetode:

Direkte fundering – udtørringssikker dybde (1,2m under terræn) pga. fedt ler

OSBL: 0,30 under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 1,0mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger:

Ved fedt ler udlægges damptæt folie og etableres omfangsdræn. For at undgå uhensigtsmæssig udtørring af det fede lerlag anbefales det, at der opstilles restriktioner vedrørende stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende bygninger

Hvedebakken 21 - boring B21

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger: Stedvist begrænset styrke (slappe zoner) i de intakte istidsaflejringer

Hvedebakken 22 - boring B22

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. 0,9mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger: Stedvist begrænset styrke (slappe zoner) i de intakte istidsaflejringer

Hvedebakken 23 - boring B23

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 25 - boring B25

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hvedebakken 27 - boring B27

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering

OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 29 - boring B29

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 31 - boring B31

Funderingsmetode:

Sandpudefundering
OSBL: 1,05m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 1,0mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger:

Stedvist begrænset styrke (slappe zoner) i de intakte istidsaflejringer. Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet
en større fyldforekomst på parcellen


Hvedebakken 33 - boring B33

Funderingsmetode:

Sandpudefundering
OSBL:

1,30-3,60m under eksisterende terræn

Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. 3,0mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet
komplicerede forhold på parcellen


Hvedebakken 35 - boring B35

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl 2,4mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger:

Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet
flydejordsaflejringer og da parcellen mod øst grænser op til et blødbundsområde

Terræn sænket 0,2m i forbindelse med byggemodning jf. rev.1.

Hvedebakken 36 - boring B36

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,70m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl 2,6mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 37 - boring B37

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 38 - boring B38

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. 1,6mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Stedvist begrænset styrke (slappe zoner) i de intakte istidsaflejringer

Hvedebakken 39 - boring B39

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl 0,2mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 40 - boring B40

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35/0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 2,1mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl

Øvrige bemærkninger:

Stedvist begrænset styrke (slappe zoner) i de intakte istidsaflejringer

Hvedebakken 41 - boring B41

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering

OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl 0,1mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 42 - boring B42

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 1,2mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl.

Øvrige bemærkninger:

Ingen
Terræn sænket 0,2m i forbindelse med byggemodning jf. rev.1.

Hvedebakken 43 - boring B43

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 2,1mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl.

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 45 - boring B45

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,70m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 2,7mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl.

Øvrige bemærkninger:

Ingen
Terræn hævet 0,2m i forbindelse med byggemodning jf. rev.1.

Hvedebakken 47 - boring B47

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da parcellen mod nord grænser op til et blødbundsområde.

Terræn sænket 0,3m i forbindelse med byggemodning jf. rev.1.

 

Hvedebakken 49 - boring B49

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,55m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. i terræn (overfladevand). Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Stedvist begrænset styrke (slappe zoner) i de intakte istidsaflejringer

Terræn sænket 0,2m i forbindelse med byggemodning jf. rev.1.

Hvedebakken 51 - boring B51

Funderingsmetode:

Normal direktefundering
OSBL: 0,90m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:

Vandspejl ca. 3,0mut. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl.

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 53 - boring B53

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,75m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. i terræn (overfladevand). Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 55 - boring B55

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl ca. i terræn. Sekundært årstidsafhængigt vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Terræn sænket 0,2m i forbindelse med byggemodning jf. rev.1.

Hvedebakken 57 - boring B57

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen

Hvedebakken 59 - boring B59

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære årstidsafhængige vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Ingen