Kort og planer

 kort og plan

Lokalplan 324 - "Boligområde i Vadsted"

Kort over grundene og området

Koordinatliste

Måleblad samlet

Fladenivellment efter byggemodning

Måleblad pr. grund fordelt på husnr.:

12345678910
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 27 29 31 33 35 36
37 38 39 40 41 42 43 45 47 49
51 53 55 57 59

Til dit byggefirma - ( Dwg-fil)

DWG Hvedebakken 1

DWG Hvedebakken 2

Fladenivellement 1 af 2

Fladenivellement 2 af 2

Forbehold:
Ledningsoplysninger er vejledende og ikke komplette. Ledningsoplysninger skal indhentes hos de enkelte ledningsejere gennem søgning i ledningsejer-registret, LER, på www.ler.dk.Projekterede højdekurver kan bruges på egen risiko. Det anbefales, at du får foretaget en supplerende opmåling på stedet.