Priser og grundstørrelser

I ovennævnte mindstepriser er indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg 
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
  • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme


 OBS: På grund nr. 12, 14, 20, 31 og 33 er prisen allerede reguleret på baggrund af den vejledende jordbundsprøve.

Det bemærkes at det tomme område til højre for grund nr. 33 og 47 bestående af seks af grundene, er kendetegnet ved særligt udfordrende jordbundsforhold. Derfor vil disse grunde blive solgt samlet i et særskilt udbud. Grundene udbydes i første omgang med henblik på opførelse af seks parcelhuse – men de vil alternativt kunne udbydes til opførelse af 10-12 attraktive tæt-lav boliger.