Det skal du selv betale

 Der er en række udgifter forbundet med husbyggeri, som ikke er indregnet i grundprisen - og som du selv skal betale. Det er poster som f.eks.:

Priser inkl. moms
Forsyningsanlæg og forsyningsledninger på egen grund: Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
El: Der betales abonnement og almindelig tarif - se hjemmeside.
Vand: Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
Fjernvarme: Stikledningsbidrag og ekstra meter stikleding
Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon - betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området: Aura + abonnement på de produkter der vælges.
Yousee - abonnement på de produkter der vælges.
Kloaksystemet indenfor det solgte areals skel: Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
Eventuelle jordbundsprøver - udover den kommunen har betalt for: Få prisen oplyst hos din entreprenør

Priserne er med forbehold for ændringer fra forsyningsselskaberne.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendt med flere af disse punkter - og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Du kan få flere oplysninger om udgifterne til forsyning ved henvendelse til forsyningsselskaberne:

Hinnerup Vandværk a.m.b.a
Samsøvej 30
8382 Hinnerup
Telefon: +45 86 98 53 00
E-mail: post@hinnerupvandvaerk.dk
www.hinnerupvandvaerk.dk

Hinnerup Fjernvarme
Fanøvej 15
8382   Hinnerup
Telefon: 8698 5340

Dusager 22
8200 Aarhus N
Telefon: 7011 4500
E-mail: info-erhverv@nrgielsalg.dk
www.nrgi.dk

Aura - (Fiber/Bredbånd)
Smedeskovvej 55
8464 Galten
Telefon: 8792 5555
Email:
www.aura.dk

YouSee
Teglholmsgade 1
0900 København
E-mail:
www.yousee.dk

Favrskov Forsyning A/S (kloak og spildevand)
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 50 00
E-mail:
www.favrskovforsyning.dk