Det skal du selv betale

 Der er en række udgifter forbundet med husbyggeri, som ikke er indregnet i grundprisen - og som du selv skal betale. Det er poster som f.eks.:

Priser inkl. moms
Forsyningsanlæg og forsyningsledninger på egen grund: Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
El: Der betales abonnement og almindelig tarif - se hjemmeside.
Vand: Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
Fjernvarme: Stikledningsbidrag og ekstra meter stikleding
Kloaksystemet indenfor det solgte areals skel:. Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
Eventuelle jordbundsprøver - udover den kommunen har betalt for Få prisen oplyst hos din entreprenør

Priserne er med forbehold for ændringer fra forsyningsselskaberne.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendt med flere af disse punkter - og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Du kan få flere oplysninger om udgifterne til forsyning ved henvendelse til forsyningsselskaberne:

Hinnerup Vandværk a.m.b.a
Samsøvej 30
8382 Hinnerup
Telefon: +45 86 98 53 00
E-mail: post@hinnerupvandvaerk.dk
www.hinnerupvandvaerk.dk

Hinnerup Fjernvarme
Fanøvej 15
8382   Hinnerup
Telefon: 8698 5340

Dusager 22
8200 Aarhus N
Telefon: 7011 4500
E-mail: info-erhverv@nrgielsalg.dk
www.nrgi.dk

YouSee
Teglholmsgade 1
0900 København
E-mail:
www.yousee.dk

Favrskov Forsyning A/S (kloak og spildevand)
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 50 00
E-mail:
www.favrskovforsyning.dk