Før du køber

 

Inden du køber en grund, er det værd at overveje, om dit ønskehus kan placeres på en god måde på den aktuelle grund, og om grundens terræn har betydning for dit byggeri. Det kan være en god idé at diskutere dine tanker og planer med en rådgiver.

Bestemmelserne for byggeri kan ses i Lokalplan 373

Geotekniske undersøgelser og jordbundsforhold

Jordbundsforholdene kan have stor betydning for økonomien ved husbyggeri. Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på hver enkelt grund (én boring pr. grund). Se jordbundsforhold med links til de geotekniske rapporter for hver enkelt grund.

 Vi anbefaler, at der udføres flere boreprøver i overensstemmelse med det påtænkte byggeri.

Byggepligt, udstykning og videresalg

Du skal være opmærksom på, at du som køber forpligter dig til at påbegynde byggeri på grunden inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Reservation

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv. - se reservationsvilkår.