Det er med i grundprisen

 

gravko2

Når du køber en grund på Hørbakken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Hovedanlægs-, tilslutning-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
  • Investerings- og byggemodningsbidrag til fjernvarme


Grundene på Hørbakken er byggemodnet og afsat i marken.

Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget geotekniske undersøgelser af grundene (én boring pr. grund). Se resultatet af jordbundsprøverne.

Læs mere om, hvilke udgifter du skal selv skal betale.