Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.
OSBL angiver OverSide af Bæredygtige Lag (m.u.t.)


Hørbakken 2
Hørbakken 4 Hørbakken 6 Hørbakken 10
Hørbakken 12
Hørbakken 14

Hørbakken 16
Hørbakken 17 Hørbakken 19
Hørbakken 21
Hørbakken 23 Hørbakken 25
Hørbakken 27 Hørbakken 29 Hørbakken 31 Hørbakken 33 Hørbakken 35
Hørbakken 37 Hørbakken 39 Hørbakken 41 Hørbakken 43 Hørbakken 45

Hørbakken 2 - boring B2

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen


Hørbakken 4 - boring B4

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,55m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen


Hørbakken 6 - boring B6

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen


Hørbakken 10 - boring B10

Funderingsmetode:

Sandpudefundering
OSBL: 1,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl - Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 12 - boring B12

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen


Hørbakken 14 - boring B14

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,25m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen


Hørbakken 16 - boring B16

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

 

Hørbakken 17 - boring B17

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 19 - boring B104

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 21 - boring B21

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,70m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen


Hørbakken 23 - boring B23

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 25 - boring B25

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 27 - boring B27

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen


Hørbakken 29 - boring B29

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 31 - boring B31

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 33 - boring B33

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 35 - boring B35

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Hørbakken 37 - boring B37

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Humlehaven 39 - boring B39

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Humlehaven 41 - boring B41

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Humlehaven 43 - boring B43

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Humlehaven 45 - boring B45

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,65m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen