Når du er klar til at købe

giv hånd

Når du har fundet præcis den grund, du og familien har haft i tankerne og på budgettet, kontakter du Køb & Salg. Det kan du gøre pr. telefon, men også meget gerne pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

  • Navn på køber(ne)
  • Cpr.nr.
  • Adresse
  • Tlf.nr.
  • Mail-adresse
  • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

 

Vi vil herefter udarbejde en købsaftale, som du modtager med posten til underskrift. Se købsaftale for Hørbakken.

Du skal i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen betale 10 procent af grundens pris. Restkøbesummen betales på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

 Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.