Priser og grundstørrelser

NB. De priser, der står angivet ud for de solgte grunde, er salgspriser og ikke mindstepriser.
Mindstepriserne er inklusiv moms - og der er indregnet følgende udgifter til forsyning.

  • Tilslutningsbidrag til kloak- org renseanlæg
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
  • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme