Det skal du selv betale

 økonomi

Der er en række udgifter forbundet med husbyggeri, som ikke er indregnet i grundprisen - og som du selv skal betale. Det er poster som f.eks.:

Priser inkl. moms
Forsyningsanlæg og forsyningsledninger på grunden. Det gælder også ledningsføring
fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
El Der betales abonnement og almindelig tarif - se hjemmeside.
Vand Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
Fjernvarme - Hammel Fjernvarme

Stikledningsbidrag på kr. 500,00 pr. meter stikledning.
Ved opførelse af bolig på over 200 m2 opvarmet areal, skal forbrugeren selv betale yderligere investeringsbidrag
på kr. 85,00 pr. ekstra m2.

Der henvises i øvrigt til Hammel Fjernvarme takstblad  

Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon -
betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
Aura - 500 kr. + abonnement på de produkter der vælges.
Yousee - abonnement på de produkter der vælges.
Kloaksystemet indenfor det solgte areals skel. Entreprenør henter priser hjem i forbindelse med det enkelte husprojekt.
Eventuelle jordbundsprøver - udover den kommunen har betalt for. Få prisen oplyst hos dit byggefirma.

Priserne er med forbehold for ændringer fra forsyningsselskaberne.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendt med flere af disse punkter - og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Du kan få flere oplysninger om udgifterne til forsyning ved henvendelse til forsyningsselskaberne:

Hammel Fjernvarme
Irlandsvej 6
8450  Hammel
Telefon: 86 96 97 66

www.hammelfjernvarme.dk

Favrskov Forsyning A/S (kloak og spildevand)
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 50 00
E-mail:
www.favrskovforsyning.dk

Lading Vandværk
Elhøjvej 49
8471 Sabro
www.ladingvand.dk

Aura - (EL og Fiber/Bredbånd)
Smedeskovvej 55
8464 Galten
Telefon: 8792 5555
Email:
www.aura.dk

YouSee
Teglholmsgade 1
0900 København
E-mail:
www.yousee.dk