Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.
OSBL angiver OverSide af Bæredygtige Lag (m.u.t.)

Klik på den
ønskede adresse, og du kan se den aktuelle rapport over geotekniske forhold og jordbundsforhold på den pågældende grund.

 

Sydmarken 1 - boring B22

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3 m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet komplicerede forhold på den tilstødende parcel.

Sydmarken 2 - boring B1

Funderingsmetode:

Sandpude-/pælefundering.
OSBL: >4,0m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet tæt under terræn.
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer skal ubetinget udføres.


Sydmarken 3 - boring B23

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3,5m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Sydmarken 4 - boring B2

Funderingsmetode:

Sandpude-/pælefundering
OSBL: 5,3m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer skal ubetinget udføres.


Sydmarken 5 - boring B24

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Sydmarken 6 - boring B3

Funderingsmetode:

Direkte fundering/mindre sandpude.
OSBL: 1,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,5m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet komplicerede forhold på den tilstødende parcel.


Sydmarken 7 - boring B25

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3,5m. under terræn.
Øvrige bemærkninger: Ingen


Sydmarken 8 - boring B4

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,80m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.

 

Sydmarken 9 - boring B26

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Sydmarken 10 - boring B5

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 11 - boring B27

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 12 - boring B6

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 13 - boring B28

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Sydmarken 14 - boring B7

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 0,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale

Sydmarken 15 - boring B21

Funderingsmetode:

Sandpude-/pælefundering
OSBL: >5,0m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner skal forventes.
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer skal ubetinget udføres.


Sydmarken 16 - boring B8

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale


Sydmarken 18 - boring B9

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 20 - boring B10

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 22 - boring B11

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Sydmarken 24 - boring B12

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 26 - boring B13

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 28 - boring B14

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 30 - boring B15

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 0,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 32 - boring B16

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,20m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Sydmarken 34 - boring B17

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,40m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Sydmarken 36 - boring B18

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,70m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner
Øvrige bemærkninger: Ingen


Sydmarken 38 - boring B19

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet komplicerede forhold på den tilstødende parcel.


Sydmarken 40 - boring B20

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,30m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 0,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet komplicerede forhold på den tilstødende parcel.