Priser og grundstørrelser

 

Signaturforklaring


Mindstepriserne er inklusiv moms - og der er indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg 
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
  • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme
  • Tilslutningsbidrag til fællesantenneanlæg


Jordbundsforhold - prisfastsættelse:

  • Der gøres udtrykkeligt opmærksom på at der i prisfastsættelsen af grundene er taget højde for jordbundsforhold