Kort og planer

 kort og plan

Lokalplan 324 - "Boligområde i Vadsted"

Kort over grundene og området

Kort med højdekurver

Måleblad

Parcelplaner

DWG-fil til din byggerådgiver / arkitekt:
Se oversigtsplan (dwg-fil (PAKKET/ZIPPET)).

Forbehold:
Ledningsoplysninger er vejledende og ikke komplette. Ledningsoplysninger skal indhentes hos de enkelte ledningsejere gennem søgning i ledningsejer-registret, LER, på www.ler.dk.Projekterede højdekurver kan bruges på egen risiko. Det anbefales, at du får foretaget en supplerende opmåling på stedet.