Når du er klar til at købe

Kornmarken når du klar

Når du har fundet præcis den grund, du og familien har haft i tankerne og på budgettet, kontakter du Køb & Salg. Det kan du gøre pr. telefon, men også meget gerne pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

  • Navn på køber(ne)
  • Cpr.nr.
  • Adresse
  • Tlf.nr.
  • Mail-adresse
  • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)


Vi vil herefter udarbejde en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Se købsaftale for Kornmarken.

Du skal i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen betale kontant 10 procent af grundens pris. Restkøbesummen betales kontant på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

 

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.