Priser og grundstørrelser

 

Signaturforklaring


I ovennævnte mindstepriser er indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg 
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme
 • Tilslutningsbidrag til fællesantenneanlæg


  Ekstra kompensation for terrænregulering af visse grunde:

  I ovennævnte mindstepriser er der indregnet kompensation for jordbundsforhold.

  Da der efter byggemodningen er påfyldt ekstra jord visse steder, giver
  Kommunen ekstra kompensation for terrænregulering på følgende grunde:

  Nr.  5 – 47 – 49 – 51 – 53 – 55 – 57

  Kommunen beregner kompensationen, når jeres byggeri er endelig projekteret.
  Pris eks. på kompensation for 150 m2 bebygget areal vil udgøre følgende:

  rund nr.Inklusive moms
     5 82.875 kr
   47 38.250 kr
   49 70.125 kr
   51 63.750 kr
   53 31.875 kr
   55 76.500 kr
   57 57.375 kr.

  Den endelig kompensation er til fuld og endelig afgørelse og vil blive fratrukket grundens pris.