Det er med i grundprisen

 

gravko2

Når du køber en grund på Mejsevej, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg.
  • Investeringsbidrag til el.
  • Bidrag til hovedanlæg, forsyning og stikledning til vand.
  • Distributionsledning til naturgasforsyning af området. Stikledning (tilslutning) betales af grundejer.

Kommunen betaler byggemodningen - herunder planlagte veje, belysning og plantebælter. 

Grundene på Mejsevej er byggemodnet og afsat i marken.

Se "projektbeskrivelse - lokalplan 315"


Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget geotekniske undersøgelser af grundene (én boring pr. grund). Se resultatet af jordbundsprøverne.

Læs mere om, hvilke udgifter du skal selv skal betale.