Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.

Principsnit for sandpudefundering
Signaturer og definitioner

OSBL angiver overside af bæredygtige aflejringer.

Parcelnr. 2 - boring B3

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen
 

Parcelnr. 4 - boring B4

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,25 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 6 - boring B5

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,70 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Der er truffet ret svage lerlag fra ca. 2 m under terræn,
hvorfor forøget fundamentsbredde evt. kan komme på
tale. Det anbefales at gennemføre supplerende
boringer for et konkret byggeprojekt.

Parcelnr. 8 - boring B6

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl truffet ca. 3,15 m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 10 - boring B7

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,60 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Vandspejl truffet ca. 3,45 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 12 - boring B1

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 14 - boring B2

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,60 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen