Kort og planer

 kort og plan

 

Lokalplan 315 -  "Skolehal og åben-lav boligbebyggelse i Hadbjerg"

Kort over grundene og området

Kort med højdekurver

Parcelplaner og måleblad 


DWG-fil til din byggerådgiver / arkitekt:

Oversigtsplan (dwg-fil (PAKKET/ZIPPET).

Forbehold:
Ledningsoplysninger er vejledende og ikke komplette. Ledningsoplysninger skal indhentes hos de enkelte ledningsejere gennem søgning i ledningsejer-registret, LER, på www.ler.dk. Det bemærkes, at boligveje i forbindelse med færdiggørelsesarbejder hæves cirka to centimeter. Det anbefales, at du får foretaget en supplerende opmåling på stedet.


Der er på Mejsevej 2 tinglyst en deklaration vedrørende en regn- og spildevandsledning, der er ført ind over grunden. Se ledningernes placering. Deklarationen indeholder bl.a. bestemmelse om beplantning omkring ledningerne. Ledningerne er lagt 2 meter fra skel, således at bestemmelsen om beplantning gælder 4 meter fra skel. Det vil på trods af bestemmelsen stadig være muligt at plante hæk samt anlægge bed.