Når du er klar til at købe

giv hånd

Der er årligt udbud, og du finder budblanket her.

Vi vil herefter udarbejde en købsaftale, som du modtager med posten til underskrift. Se købsaftalen.

Du skal i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen betale kontant 10 procent af grundens pris. Restkøbesummen betales kontant på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

 

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.