Priser og grundstørrelser

 

Signaturforklaring

 I ovennævnte mindstepriser er indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
  • Investeringsbidrag til el
  • Bidrag til hovedanlæg, forsyning og stikledning til vand
  • Distributionsledning til naturgasforsyning af området. Stikledning (tilslutning) betales af grundejer