Lidt om området

21

Om Mejsevej
Udstykningen består af 7 boliggrunde. Grundene ligger midt i Hadbjerg by og er omfattet af  lokalplan 315 .

Grundene ligger omgivet af et grønt område, der mod øst er afgrænset af åben-lav boligbebyggelse langs Smedebakken. Mod nord afgrænses området af Rørsangervej. Mod vest afgrænses området af Hadbjerg Skoles sportsbaner. Grundene beliggende i den nordlige del af området er flade, mens de sydlige skråner mod Bavnehøjvej.

Boligområdet ligger i byzone – 4 km. fra Hadsten.

Børnepasning, skoler og fritid
De resterende grunde i udstykningen ligger ca. 200 m. fra den integrerede institution Hadbjerg Børne have og ca. 100 m. fra henholdsvis Hadbjerg Skole og SFO. Derudover kan kommunen tilbyde dagpleje, andre skoler og friskoler. Lige ved siden af skolen ligger Høst Hallen med tilhørende idræts- og boldbaner.

Nær ved, i Hadsten, ligger blandt andet uddannelsesinstitutionerne Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium og Hadsten Højskole. Ligeledes findes i Hadsten yderligere sportsfaciliteter, bibliotek, kulturhus og indkøbsmuligheder.3

Transport og trafik
Fra Hadbjerg er der gratis bus til bl.a. Hadsten, hvor der er togforbindelse mod nord og syd ad Den Østjyske Længdebane samt adgang til en lang række busforbindelser. Regionalbussen mellem Randers og Aarhus stopper også i Hadbjerg.

Tilkørsel til motorvej E45 ligger via Selling kun 3,5 km. væk, og der er lige under 1 km. til den gamle landevej mellem Aarhus og Randers.

Om Hadbjerg
Hadbjerg er opstået omkring en samling gårde, primært langs Bavnehøjvej og Smedebakken, enkelte af gårdene er stadig i drift. Byen forandrede sig ikke meget frem til midten af det 20. århundrede. Herefter har byen udviklet sig med åben-lav bebyggelse.

Øst for Hadbjerg ligger et nyere erhvervsområde, der grænser op til motorvejen. Området forventes at være udbygget inden for få år. Erhvervsområdet opleves som et selvstændigt område og ikke som en del af Hadbjerg by.

Der er i øjeblikket ca. 680 indbyggere i Hadbjerg.


Se film om grundene på Mejsevej og Hadbjerg.