Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.
OSBL angiver OverSide af Bæredygtige Lag (m.u.t.)

Præstegårdsvej 12, Boring nr. P1

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,60 meter


Præstegårdsvej 14, Boring nr. P7

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,80 meter


Præstegårdsvej 16, Boring nr. P8

Funderingsforhold Direkte fundering med ekstrafundering
OSBL: 1,20 meter


Præstegårdsvej 28, Boring nr. P14

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,70 meter

Præstegårdsvej 30, Boring nr. P15

Funderingsmetode Direkte fundering med ekstra fundering
OSBL: 1,10 meter


Præstegårdsvej 32 Boring nr. P16

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,60 meter


Præstegårdsvej 34, Boring nr. P17

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,60 meter


Præstegårdsvej 36, Boring nr. P18

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,60 meter


Præstegårdsvej 38, Boring nr. P19

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,60 meter


Præstegårdsvej 40, Boring nr. P20

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,60 meter


Præstegårdsvej 44, Boring nr. P22

Funderingsmetode Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,60 meter


Præstegårdsvej 46, Boring nr. P23

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,70 meter


Præstegårdsvej 48, Boring nr. P24

Funderingsmetode Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,60 meter


Præstegårdsvej 50 , Boring nr. P25

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,70 meter


Præstegårdsvej 52 , Boring nr. P26

Funderingsforhold Direkte fundering i frostsikker dybde
OSBL: 0,40 meter