Kort og planer

 kort og plan

Lokalplan 319

Kort over grundene og området

Måleblad for hele udstykningen

DWG-fil til din byggerådgiver / arkitekt:
Se oversigtsplan (dwg-fil (PAKKET/ZIPPET)).

Kortbilag med højdekurver
Præstegårdsvej 12 Præstegårdsvej 14          Præstegårdsvej 16         Præstegårdsvej 28         Præstegårdsvej 30        
Præstegårdsvej 32 Præstegårdsvej 34 Præstegårdsvej 36 Præstegårdsvej 38 Præstegårdsvej 40
Præstegårdsvej 44 Præstegårdsvej 46 Præstegårdsvej 48 Præstegårdsvej 50 Præstegårdsvej 52Måleblad pr. grund
Måleblad Præstegårdsvej 12         Måleblad Præstegårdsvej 14         Måleblad Præstegårdsvej 16        Måleblad Præstegårdsvej 28       
Måleblad Præstegårdsvej 30 Måleblad Præstegårdsvej 32 Måleblad Præstegårdsvej 34 Måleblad Præstegårdsvej 36
Måleblad Præstegårdsvej 38 Måleblad Præstegårdsvej 40 Måleblad Præstegårdsvej 44 Måleblad Præstegårdsvej 46
Måleblad Præstegårdsvej 48 Måleblad Præstegårdsvej 50 Måleblad Præstegårdsvej 52Parcelplaner
Præstegårdsvej 12 Præstegårdsvej 14 Præstegårdsvej 16 Præstegårdsvej 28 Præstegårdsvej 30
Præstegårdsvej 32 Præstegårdsvej 34 Præstegårdsvej 36 Præstegårdsvej 38 Præstegårdsvej 40
Præstegårdsvej 44 Præstegårdsvej 46 Præstegårdsvej 48 Præstegårdsvej 50 Præstegårdsvej 52


Forbehold
:

Ledningsoplysninger er vejledende og ikke komplette. Ledningsoplysninger skal indhentes hos de enkelte ledningsejere gennem søgning i ledningsejer-registret, LER, på www.ler.dk.Projekterede højdekurver kan bruges på egen risiko. Det anbefales, at du får foretaget en supplerende opmåling på stedet.