Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.
 
OSBL angiver overside af Bæredygtige Lag (m.u.t.)

Parcelnr. 73 - boring B3

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen
 

Parcelnr. 75 - boring B5

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,85 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 79 - boring B4

 

Funderingsmetode:

Sandpude fundering
OSBL: 1,10 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 81 - boring B2

Funderingsmetode:

Sandpude fundering
OSBL: 1,10 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger:

Der er truffet ret svage lerlag fra 1,70m under terræn,
hvorfor forøget fundamentsbredde evt. kan komme på tale.
Det anbefales, at gennemføre supplerende boringer for et konkret byggeprojekt

Parcelnr. 83 - boring B1

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,60 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 85 - boring B6  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 87 - boring B7  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 89 - boring B9

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 91 - boring B8  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen
  

Parcelnr. 93 - boring B10

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 95 - boring B11  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 97 - boring B13    

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 99 - boring B12    

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 101 - boring B14

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen