Kort og planer

 kort og plan

 

Lokalplan 60 - "For et boligområde nord for Gl. Tungelundvej i Thorsø - Ridder Munks Vej"

Lokalplan 66 - "For et boligområde mellem Tidselsbjergvej og Skolegade i Thorsø - Ridder Munks Vej II"

Kort over grundene og området
kort med højdekurver

Parcelkort og  Måleblade 

DWG-fil til din byggerådgiver / arkitekt:

Se oversigtsplan (dwg-fil (PAKKET/ZIPPET)). Dwg-filen er i UTM32 Euref89. Højdereference: DVR90.

Forbehold:
Ledningsoplysninger er vejledende og ikke komplette. Ledningsoplysninger skal indhentes hos de enkelte ledningsejere gennem søgning i ledningsejer-registret, LER, på www.ler.dk.Projekterede højdekurver kan bruges på egen risiko. Det anbefales, at du får foretaget en supplerende opmåling på stedet.