Priser og grundstørrelser

 

Signaturforklaring

 
I ovennævnte mindstepriser er indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Anlægsbidrag til vandforsyning
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme