Det er med i grundprisen

 

gravko2

Når du køber en grund på Amstrup Bakker II, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Tilslutningsbidrag til vandforsyning
  • Distributionsledning til naturgasforsyning. Stikledning + måler (tilslutning) betales af grundejer
  • Tilslutningsbidrag til bredbånd

 

Grundene på Amstrup Bakker er byggemodnet og afsat i marken.
Se projektbeskrivelse for Amstrup Bakker

Læs mere om, hvilke udgifter du skal selv skal betale.