Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.
 
OSBL angiver overside af Bæredygtige Lag (m.u.t.)

Parcelnr. 7 - boring B7

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  0,55 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Ingen
 

Parcelnr. 9 - boring B9 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  0,0 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Ingen

 

Parcelnr. 11 - boring B11 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  0,25 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Ingen

 

Parcelnr. 13 - boring B13 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Ingen

 

Parcelnr. 15 - boring B15 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  1,10 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Tykt mulddække. Nogen sandpudeopbygning skal påregnes.

 

Parcelnr. 17 - boring B17 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  1,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Tykt mulddække. Nogen sandpudeopbygning skal påregnes.

 

Parcelnr. 19 - boring B19 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Ingen

 

Parcelnr. 21 - boring B21 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  1,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Tykt mulddække. Nogen sandpudeopbygning skal påregnes.

 

Parcelnr. 23 - boring B23 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl.
Øvrige bemærkninger:  Ingen

 

Parcelnr. 25 - boring B25 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  0,75 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger:  Ingen

 

Parcelnr. 27 - boring B27 

Funderingsmetode:

 Normal direkte fundering
OSBL:  0,65 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl.
Øvrige bemærkninger:  Ingen